Regulamin sklepu
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym anielskoczarodziejskie.pl prowadzony pod nazwą Anielsko czarodziejskie Emilia Bronka, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Rytel – Nadleśnictwo 10c / 3, 89-642 Rytel, NIP: 5552121460, REGON: 381365901, adres poczty elektronicznej: anielskoczarodziejskie@gmail.com
 3. Danie do przelewu:

61 1160 2202 0000 0003 6064 1535  

Anielsko czarodziejskie

Rytel – Nadleśnictwo 10c /3

89-642 Rytel

 

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Emilia Bronka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Anielsko czarodziejskie Emilia Bronka, Rytel Nadleśnictwo 10c/3, 89-642 Rytel
 • Producent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub spółka cywilna, prowadząca sprzedaż produktów rękodzielniczych zaprojektowanych i wytworzonych przez siebie,
 • Produkt – produkt rękodzielniczy widoczny w Serwisie, stanowiący własność Producenta, wytworzony przez Producenta i sprzedawany za pośrednictwem Serwisu przez Producenta,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem anielskoczarodziejskie.pl ,
 • Umowa – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Producentem,
 • Użytkownik – każdy podmiot, korzystający z Serwisu.

 

 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail – potrzebny do założenia konta w Sklepie oraz zawarcia umowy sprzedaży z Producentem.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Natomiast założenie konta w Serwisie lub zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 

 • 3

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

 1. Podstawową funkcją Serwisu, a zarazem usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu (patrz § 4 Regulaminu) oraz zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów bezpośrednio z Producentem (patrz § 5 Regulaminu). Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą przejścia przez Użytkownika do którejkolwiek strony Serwisu, a kończy się z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 2. Ponadto, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość założenia konta w Serwisie. Jeśli Użytkownik założy konto w Serwisie, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci utrzymywania konta w Serwisie, zapewnienia Użytkownikowi dostępu do konta oraz zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcji Serwisu dostępnych wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie (patrz § 6 Regulaminu). Rozpoczęcie świadczenia usługi w tym zakresie następuje z chwilą aktywacji konta.
 3. Administrator umożliwia również Użytkownikowi zapisanie się na newsletter Serwisu w celu otrzymywania wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i ofertach związanych z Serwisem (patrz § 7 Regulaminu). Jeśli Użytkownik zapisze się na newsletter, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci przesyłania newslettera. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą zapisania się na newsletter.
 4. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika wszystkie usługi nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownik nie dokonuje na rzecz Administratora jakichkolwiek opłat w związku z korzystaniem z Serwisu. Natomiast same Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu z Producentami są umowami odpłatnymi.

 

 • 4

Zawartość Serwisu

 1. Każdy Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Zawartość Serwisu tworzą, w szczególności, informacje o Produktach oraz informacje i opinie o Producentach.
 3. Zawartość Serwisu tworzą teksty, zdjęcia oraz materiały graficzne.
 4. Informacje o Produktach i Producentach pochodzą bezpośrednio od

 

 • 5

Zawarcie Umowy

 1. Ceny Produktów wyrażone są w polskich.
 2. Umowę sprzedaży może zawrzeć zarówno Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania lub siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zawsze jednak dostawa kupionych Produktów będzie możliwa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe sposoby dostawy Produktów  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 3. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik musi złożyć zamówienie, podejmując następujące kroki:
  1. dodać interesujący go Produkt lub Produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” widoczny przy Produkcie,
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. wybrać sposób wysyłki zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,
  4. podać kod rabatowy, jeśli Użytkownik takowy posiada – z kodów rabatowych mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający konto w Serwisie, wobec czego przed skorzystaniem z kodu należy zalogować się do konta,
  5. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  6. podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, adres),
  7. zadecydować o chęci otrzymania faktury, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym - właściciel nie jest podatnikiem VAT, wystawi Użytkownikowi zwykłą fakturę,
  8. zadecydować o chęci założenia konta w Serwisie, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym – tylko, jeżeli Użytkownik składa zamówienie nie będąc zalogowanym do swojego konta,
  9. podać ewentualne uwagi do zamówienia, jeśli Użytkownik takowe posiada,
  10. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  11. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  12. zaakceptować Regulamin Serwisu – Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem Serwisu i zaakceptować go tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami; akceptacja Regulaminu Serwisu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia; jeżeli Użytkownik składa zamówienie po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta w Serwisie, nie zostanie mu wyświetlony checkbox z akceptacją Regulaminu Serwisu, ponieważ zaakceptował ten Regulamin wcześniej, zakładając konto,
 1. zadecydować o chęci otrzymywania newslettera Serwisu, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym,
  1. kliknąć w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie i dokonującemu zakupu po zalogowaniu do tego konta zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający złożenie zamówienia. Użytkownik nieposiadający konta w Serwisie otrzyma wiadomość email o konieczności dodatkowej weryfikacji podanego podczas składania zamówienia adresu email wraz ze specjalnym linkiem do tej weryfikacji i musi w ten link kliknąć. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Producentem Produktów objętych zamówieniem. Użytkownik nieposiadający konta w serwisie powinien potwierdzić podany przez siebie adres email w ciągu 24 godzin, po tym czasie niepotwierdzone zamówienie może zostać potraktowane jako nieważne. Opłacenie zamówienia przez płatności elektroniczne zaraz po zakupie przy użyciu linku z komunikatu o złożonym zamówieniu jednoznaczne jest z poprawną weryfikacją adresu email.
 2. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane również na adres e-mail przypisany do zamówienia (podany w formularzu zamówienia lub przypisany do konta Użytkownika w Serwisie).
 3. Jeżeli Użytkownik wybrał elektroniczną płatność za zamówienie, w komunikacie oraz potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, Użytkownikowi zostaną udostępnione dane do wykonania przelewu. Użytkownik dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz Producenta. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w ciągu 3 dni od jego złożenia.

 

 

 • 6

Konto w Serwisie

 1. Każdy Użytkownik może założyć konto w Serwisie.
 2. Użytkownik może założyć konto z poziomu zakładki „Zarejestruj się” widocznej w górnym menu Serwisu lub w trakcie składania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 8 Regulaminu.
 3. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane niezbędne do założenia konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, kod pocztowy, miasto, adres, numer telefonu. Przesłanie formularza rejestracyjnego wymaga również zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia konta.
 4. Po założeniu konta wymagana jest jeszcze jego aktywacja poprzez kliknięcie w link przesłany Użytkownikowi na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po kliknięciu w link, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem aktywacji konta. Z tą chwilą rozpoczyna się świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 5. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Zarówno adres e-mail, jak i hasło Użytkownik może zmienić po zalogowaniu się do konta, z poziomu zakładki „Edycja danych”.
 6. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może komunikować się z Administatorem. Komunikacja polega na wymianie wiadomości elektronicznych, które wysyłane i odbierane są z wykorzystaniem mechanizmu Serwisu. Komunikacja możliwa jest z poziomu zakładki „Poczta”. Zakazane jest przesyłanie wiadomości naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności wiadomości wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość wysyłania i odbierania wiadomości przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Użytkownik naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta, jak również uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie.
 7. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do konta, przechodząc do zakładki „Edycja danych”. Z poziomu zakładki „Edycja danych”
 8. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może przeglądać wszystkie złożone przez siebie za pośrednictwem Serwisu zamówienia. Dotyczy to zamówień złożonych po uprzednim zalogowaniu się do konta.
 9. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może dodawać w Serwisie komentarze na temat Produktów. Dodanie komentarza odbywa się poprzez skorzystanie z opcji “Wystaw komentarz” dostępnej z poziomu zakładki “Moje zamówienia”. Wraz z komentarzem, Użytkownik może ocenić Produkt, przypisując mu określoną ilość punktów w postaci gwiazdek (od 1 do 5). Zakazane jest dodawanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności komentarzy wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość dodawania komentarzy przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Użytkownik naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta, jak również uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie. Administrator może również usuwać komentarze dodawane w Serwisie, które naruszają zakazy, o których mowa powyżej. Dodając komentarz, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w Serwisie wraz ze swoim podpisem zdefiniowanym zgodnie z ust. 8 powyżej.
 10. Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto w Serwisie, wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail Administratora, tj. anielskoczarodziejskie@gmail.com.  Administrator usunie konto Użytkownika niezwłocznie po zapoznaniu się z żądaniem, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Wraz z usunięciem konta, ulega zakończeniu świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia dodanych przez Użytkownika komentarzy.
 11. Jeżeli konto Użytkownika zostanie usunięte, nie będzie już możliwości ponownego założenia konta w Serwisie z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do usuniętego Konta. W takiej sytuacji, Użytkownik otrzyma następujący komunikat: "Wpisany adres e-mail istnieje już w naszej bazie".

 

 • 7

Newsletter

 1. Każdy Użytkownik może zapisać się na newsletter.
 2. Użytkownik może zapisać się na newsletter, klikając w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu albo w trakcie składania zamówienia.
 3. Zapisanie się na newsletter po kliknięciu w przycisk „Zapisz się”, polega na wypełnieniu formularza zapisu i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu zapisu należy podać adres e-mail, na który newsletter będzie wysyłany. Przesłanie formularza zapisu wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter. Zapisanie się na newsletter w trakcie składania zamówienia polega na zaznaczeniu stosownej treści checkboxu zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 14 Regulaminu.
 4. Z chwilą zapisania się na newsletter, rozpoczyna się świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 5. W ramach newslettera, Administrator przesyła Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z Serwisem.
 6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w stosowny link zawarty w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub wypełniając formularz wypisania się z newslettera dostępny po kliknięciu w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu. Wraz z rezygnacją z otrzymywania newslettera, ulega zakończeniu świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 

 • 8

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów powinny być kierowane bezpośrednio do Administatora, z którym Umowa została zawarta.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 4. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. anielskoczarodziejskie@gmail.com .
 5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

 

 • 9

Rozstrzyganie sporów

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

 • 10

Dane osobowe i pliki cookies

 Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem 

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Dla Użytkownika, który nie posiada konta w Serwisie, wiążący jest Regulamin dostępny w Serwisie w chwili uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik, który posiada konto w Serwisie, zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do konta. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Użytkownika, który posiada konto w Serwisie, po zaakceptowaniu przez niego zmienionej treści Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl